AKB48 ร่วมมือกับศาลเจ้าคันดะ (Kanda Myojin) ศาลเจ้าในอากิฮาบาระ กรุงโตเกียว วางจำหน่ายเครื่องรางและป้ายขอพรลายเฉพาะของ AKB48 โดยจะวางจำหน่ายที่ศาลเจ้าคันดะตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021

โดยเครื่องรางจะวางจำหน่ายในราคาชิ้นละ 1,000 เยน มีทั้งหมด 5 แบบตามสีของทีม ได้แก่ Team A (สีชพมู), Team K (สีเขียว), Team B (สีฟ้า), Team 4 (สีเหลือง), Team 8 (สีน้ำเงิน) ส่วนแผ่นป้ายขอพรราคาชิ้นละ 1,000 เยนเช่นกัน

สำหรับศาลเจ้าคันดะ เป็นศาลเจ้าที่สมาชิก AKB48 Group จัดงานพิธีฉลองบรรลุนิติภาวะในทุกปี ถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับวงมายาวนาน

ที่มา : AKB48 Blog