วันนี้ (5 ตุลาคม) AKB48 ได้ประกาศสีแท่งไฟสำหรับเมมเบอร์ทุกคน เพื่อให้สามารถใช้เชียร์เมมเบอร์ได้ในคอนเสิร์ต อีเวนท์ หรือในสเตจ ระหว่างที่ยังห้ามคอลจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

* สีมีซ้ำกันระหว่างเมมเบอร์, สีที่แสดงผลในเว็บเพื่อความเข้าใจง่ายเท่านั้น ไม่ใช่สีจริงแต่อย่างใด

ทีม A

 • อิวาตาเตะ ซาโฮะ : น้ำเงิน×ขาว×แดง
 • โอทาเกะ ฮิโตมิ : แดง×เขียว×ชมพู
 • โอคาดะ นานะ : เขียว
 • โอคาเบะ ริน : ชมพู
 • โคมิยามะ ฮารุกะ : ชมพู×ไลท์กรีน
 • ไซโต้ ฮารุนะ : ชมพู×ขาว
 • ชิมิซึ มาเรีย : ส้ม×ขาว
 • ทาคาฮาชิ ซายากะ : แดง×แดง
 • จิบะ เอรี่ : เหลือง×น้ำเงิน
 • นากานิชิ จิโยริ : ขาว×เหลือง
 • นากาโนะ เซริกะ : ขาว×ขาว×ขาว
 • ฟุคุโอกะ เซย์นะ : น้ำเงิน×ขาว
 • ฮอนดะ ฮิโตมิ : ม่วง×ส้ม
 • มาจาริน : แดง×ม่วง
 • มิจิเอดะ ซากิ : ขาว
 • มิโทโมะ มาชิโระ : ขาว
 • มุไคจิ มิอง : แดง×ชมพู
 • มุโต้ โอริน : ฟ้า×ชมพูเข้ม
 • โยชิฮาชิ ยูซึกะ : ชมพู×ม่วง

ทีม K

 • อิจิคาวะ มานามิ : เขียว×ขาว
 • อุเอมิ โซราโนะ : ส้ม
 • โอนิชิ โมโมกะ : ชมพู×เขียว
 • โอคุฮาระ ฮินาโกะ : ชมพู×แดง
 • โอดะ เอรินะ : น้ำเงิน×ส้ม
 • โคบายาชิ รัน : ชมพู×ขาว
 • ชิโมกุจิ ฮินานะ : เขียวอมเหลือง×เขียว
 • ทาคาฮาชิ อายาเนะ : ฟ้า×แดง
 • ทากุจิ มานากะ : แดง×แดง
 • ฮัตโตริ ยูนะ : ม่วง×ม่วง
 • ฮามะ ซายูนะ : น้ำเงิน×เหลือง
 • มุโต้ โทมุ : เขียว
 • โมกิ ชิโนบุ : น้ำเงิน×ม่วง
 • ยามาอุจิ มิซึกิ : ชมพู×เหลือง
 • ยามาเนะ สึซึฮะ : ชมพู×เขียว
 • ยามาเบะ อายุ : ขาว×ชมพู
 • ยูโมโตะ อามิ : ชมพู×ขาว

ทีม B

 • อาซาอิ นานามิ : น้ำเงิน×ขาว
 • อิชิวาตะ เซนะ : ขาว×ขาว
 • อินากาคิ คาโอริ : ฟ้า×ฟ้า
 • โอโมริ มาโฮะ : ขาว×ชมพูอ่อน
 • โอกุริ ยุย : เหลือง×ชมพู
 • คาชิวากิ ยูกิ : เลือกสีที่ชอบเองเลย!
 • คิตาซาวะ ซากิ : ม่วง×เหลือง
 • ซาคากุจิ นางิสะ : ฟ้า×ขาว
 • ซาโต้ มินามิ : ชมพู×ส้ม
 • ชิโนซากิ อายานะ : ชมพู×ฟ้า
 • สึซึกิ คุรุมิ : ม่วง×ขาว
 • โทคุนากะ เรมิ : ชมพู×น้ำเงิน
 • นากาโนะ เมกุมิ : ชมพู×ชมพู
 • ฮาชิโมโตะ ฮารุนะ : ชมพู×ขาว
 • ฮิดาริโทโมะ อายากะ : ชมพู×ม่วง
 • ฮิราโนะ ฮิคารุ : แดง×เหลือง
 • ฟุจิโซโนะ เรย์ : ชมพู×ส้ม
 • ยามาดะ เคียวกะ : ฟ้า×เขียวอ่อน

ทีม 4 

 • อุทาดะ ฮัตสึกะ : น้ำเงิน×ขาว
 • โอโมริ มิยู : แดง×ขาว
 • โอคาดะ รินะ : ม่วง×เขียว
 • คาวาฮาระ มิซากิ : ส้ม×เหลือง
 • เกียวเต็น ยูรินะ : ชมพู×ชมพู
 • คุราโน่ นารุมิ : แดง×เขียว
 • คุโรสุ ฮารุกะ : เหลือง
 • ซาคากาวะ ฮิยูกะ : แดง×ส้ม
 • ซาซากิ ยูคาริ : น้ำเงิน×เขียว
 • ซาโต้ คิอาระ : เหลือง×ขาว
 • ชิตาโอะ มิอุ : ขาว×ม่วง
 • ทาคาโอกะ คาโอรุ : แดง×น้ำเงิน×เหลือง
 • ทาดะ เคียวกะ : ขาว×ส้ม
 • ทานิกุจิ เมกุ : ชมพู×ฟ้า
 • นากาโทโมะ อายามิ : เหลือง×ฟ้า
 • มุรายามะ ยุยริ : แดง×เหลือง
 • โยชิคาวะ นานาเสะ : แดง×เหลือง
 • โยชิดะ คาเรน : แดง

เคงคิวเซ

 • โอตะ ยูกิ : ฟ้า×ม่วง
 • โคฮามะ โคโคเนะ : เหลือง×ฟ้า
 • ซาโต้ ไอริ : แดง×ขาว
 • ฮาชิโมโตะ เอริโกะ : แดง×เหลือง
 • ฮาตาเกะยามะ โนโซมิ : ม่วง×น้ำเงิน
 • ฮิราตะ ยูกิ : ขาว×ม่วง
 • โฮเทย์ โมกะ : ชมพู×แดง
 • มาซาอิ มายู : ขาว×ขาว
 • มิซึชิมะ มิยู : ฟ้า×ชมพู
 • ยามาซากิ โซระ : ม่วง×ชมพู

ที่มา : AKB48 Blog