เมื่อวาน (26 มีนาคม) เกม AKB48 Dobo-n! Hitorijime! ประกาศจัดไลฟ์ครบรอบ 2 ปีของเกมในเดือนสิงหาคม และจัดอีเวนท์หาเมมเบอร์ที่จะขึ้นแสดง 16 คนผ่านอีเวนท์ภายในเกม

เซ็มบัตสึเมมเบอร์ไลฟ์พิเศษ

เนื่องจากครบรอบ 2 ปีในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ จึงจัดอีเวนท์ภายในเกมเพื่อหาเมมเบอร์ทั้ง 16 คนขึ้นแสดงในไลฟ์ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม (จะแจ้งวันที่ภายหลัง) โดยคัดเลือกเซ็มบัตสึเมมเบอร์จาก 2 หมวด ดังนี้

  1. หมวด Ranking ไลฟ์พิเศษครบรอบ 2 ปี : เมมเบอร์ที่ติด 14 อันดับแรก
  2. หมวด Member Ranking ไลฟ์พิเศษครบรอบ 2 ปี : เมมเบอร์ที่ติด 2 อันดับแรก

ระยะเวลาอีเวนท์

ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2022 เวลา 14:00 น. จนถึง 30 เมษายน 2022 เวลา 11:59 น. ตามเวลาประเทศไทย

วิธีการคิดคะแนน

หมวด Ranking

  1. คะแนนของ Oshimen Event Ranking ครั้งที่ 20
  2. คะแนนพิเศษที่คำนวณจากจำนวนครั้งที่เล่นเกม Dobon (คำนวณจากวันที่ 1 กันยายน 2021 จนถึง 30 มีนาคม 2022)

หมวด Member Ranking

คำนวณจากจำนวนครั้งที่ Dobon ได้ (รวมถึง Dobon Gaeshi)


ที่มา : ประกาศในเกม AKB48 Dobo-n! Hitorijime!