ที่มาภาพ จาก @igarashi_hayaka

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์) อิการาชิ ฮายากะ สมาชิก SKE48 ประกาศจบการศึกษา จะทำกิจกรรมวงจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ โดยที่ไม่จัดสเตจจบการศึกษา ส่วนหลังจบการศึกษาจะทำงานเดี่ยว

สำหรับ SKE48 Mail, SHOWROOM, Twitter, Instagram จะสิ้นสุดการใช้งานในวันเดียวกัน

ที่มา : SKE48