หลังจากเมื่อวาน NGT48 ประกาศจะรับสมัครออดิชั่นรุ่นที่ 3 ไปเมื่อสเตจครบรอบ 6 ปี วันนี้ (11 มกราคม) ก็เริ่มเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ทางเว็บไซต์ โดยรายละเอียดมีดังนี้

กำหนดการ

  • การคัดเลือกรอบที่ 1 (คัดเลือกรอบใบสมัคร) : ตั้งแต่ 11 มกราคม จนถึง 28 กุมภาพันธ์
  • การคัดเลือกรอบที่ 2 (ผ่านทางออนไลน์) : ตั้งแต่ 11 มีนาคม จนถึง 20 มีนาคม
  • การคัดเลือกรอบที่ 3 (ต่อหน้ากรรมการ) : ตั้งแต่ 26 มีนาคม จนถึง 27 มีนาคม โดยจะจัดขึ้นในจังหวัดนีงาตะ
  • การคัดเลือกรอบสุดท้าย (ต่อหน้ากรรมการ) : ตั้งแต่ 9 เมษายน จนถึง 10 เมษายน โดยจะจัดขึ้นในจังหวัดนีงาตะ
  • ระยะเวลาฝึก : เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2022

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีอายุระหว่าง 12-20 ปี ณ วันที่ 2 เมษายน 2022
  • สำหรับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
  • สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกตั้งแต่รอบที่ 2 เป็นต้นไปได้
  • ในกระบวนการคัดเลือก สามารถออกสื่อต่างๆ ได้ เช่น โทรทัศน์, เว็บไซต์ เป็นต้น
  • สามารถเดินทางไป NGT48 Theater (จังหวัดนีงาตะ) ได้เป็นประจำเพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://ngt48.jp/3rd-audition-entry/

VTR ประกาศออดิชั่น