หลังจาก AKB48 ประกาศจะรับสมัครออดิชั่น AKB48 รุ่นที่ 17 ไปเมื่อสเตจครบรอบ 16 ปีที่ผ่านมา เมื่อวาน (15 ธันวาคม) ก็เริ่มเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งประกาศกำหนดการต่างๆ ทางเว็บไซต์ โดยรายละเอียดมีดังนี้

กำหนดการ

 • ช่วงเวลารับสมัคร : ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2021 เวลา 15:00 น. จนถึง 7 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น
 • การคัดเลือกรอบที่ 1 (คัดเลือกรอบใบสมัคร) : จะทำการติดต่อผู้ที่ผ่านรอบแรกภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2022
 • การคัดเลือกรอบที่ 2 (ผ่านทางออนไลน์) : ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2022 จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2022
 • การคัดเลือกรอบที่ 3 (ต่อหน้ากรรมการ) : จัดเตรียมสถานที่คัดเลือกกระจายตามที่ต่างๆ ดังนี้
  • 5 มีนาคม 2022 ที่ฟุคุโอกะ
  • 6 มีนาคม 2022 ที่โอซาก้า
  • 12 มีนาคม 2022 ที่ซัปโปโร
  • 13 มีนาคม 2022 ที่โตเกียว
 • การคัดเลือกรอบสุดท้าย (ต่อหน้ากรรมการ) : 26-27 มีนาคม 2022
 • ระยะเวลาฝึก : เดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน 2022

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอายุระหว่าง 12-20 ปี ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2022
 • สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกตั้งแต่รอบที่ 2 เป็นต้นไปได้
 • ในกระบวนการคัดเลือก สามารถออกสื่อต่างๆ ได้ เช่น โทรทัศน์, เว็บไซต์ เป็นต้น
 • กรณีที่พำนักอยู่ต่างจังหวัด เมื่อได้รับเลือกเป็นเคงคิวเซ (Trainee) สามารถเดินทางมายังโตเกียวหรือย้ายมาพำนักในโตเกียวได้
 • สามารถเข้าร่วมการฝึกหลังจากได้รับเลือกเป็นเคงคิวเซได้

โดยสมัครผ่านการกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.akb48.co.jp/lp/audition17th/ พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวและเต็มตัวอย่างละ 1 ใบ โดยไม่ผ่านการแต่งภาพ