วันนี้ (15 สิงหาคม) STU48 ประกาศวางจำหน่ายซิงเกิลที่ 7 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2021 โดยซิงเกิลนี้แบ่งเป็น Type A (Regular Edition, Limited Edition), Type B (Regular Edition, Limited Edition) และ Theater Edition

ภายในแผ่น CD จะบรรจุเพลงหลักและเพลงรองที่แตกต่างกันในแต่ละ Type (รวม 2 เพลง) ส่วน DVD (เฉพาะ Type A, Type B) จะบรรจุเฉพาะ Music Video ของเพลงหลัก สำหรับรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงอีเวนท์ของแผ่น Theater Edition จะประกาศให้ทราบภายหลัง

ที่มา : STU48