ที่มาภาพ จาก @harupyon_0525

วันนี้ (18 สิงหาคม) มีประกาศผ่าน AKB48 Blog ว่า ฮาชิโมโตะ ฮารุนะ (ฮารุเปี้ยน จาก จ. โทยามะ) สมาชิก AKB48 Team 8 & Team K ที่ติดเชื้อโควิด-19 ปัจจุบันสภาพร่างกายฟื้นตัวแล้ว ทั้งยังปฏิบัติตนตามเกณฑ์รักษาของกระทรวงสาธารณสุขฯ อย่างครบถ้วน จึงกลับมาทำกิจกรรมวงอีกครั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่มา : AKB48 Blog