เคงคิวเซรุ่นที่ 7 ของ NMB48 เริ่มใช้ทวิตเตอร์แล้ว สามารถไปติดตามได้ดังต่อไปนี้