ที่มาภาพ จาก @akb_trainee48

วันนี้ (1 กันยายน) สมาชิกเคงคิวเซรุ่นที่ 17 ของ AKB48 ได้เริ่มใช้งาน SNS ส่วนตัวแล้ว โดยทั้ง 10 คนเริ่มใช้งาน Twitter, 3 คนใช้ Instagram และ 1 คนใช้ TikTok ไปติดตามได้ดังต่อไปนี้

Twitter

Instagram

TikTok

ที่มา : AKB48 Blog