• ภาพจากรายการ AKBINGO NEO ครั้งที่ 1

เกม AKB48 Dobo-n! Hitorijime! จัดอีเวนท์เพื่อสิทธิ์ชิงออกรายการ AKBINGO! NEO อีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 โดยอีเวนท์เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน จนถึง 31 พฤษภาคม เวลา 11:59 น. ตามเวลาประเทศไทย

สำหรับรายการพิเศษครั้งที่ 2 มีกำหนดการออกอากาศประมาณเดือนกรกฎาคม 2021 และเมมเบอร์ที่มีสิทธิ์ออกรายการครั้งนี้จะมีทั้งหมด 16 คน (เพิ่มจากคราวก่อนที่มี 12 คน) แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

  • Oshimem Event Ranking ครั้งที่ 9 อันดับสูงสุด 12 คนแรก
  • Member Ranking อันดับสูงสุด 2 คนแรก
  • Club Oshi Ranking อันดับสูงสุด 2 คนแรก

รายละเอียดอื่นๆ

  • กรณีที่มีเมมเบอร์อันดับสูงสุดแต่ละหมวดซ้ำกัน จะเลื่อนสิทธิ์ให้เมมเบอร์ที่ได้อันดับถัดไป โดยเรียงลำดับความสำคัญ Event Ranking, Member Ranking, Club Oshi Ranking ตามลำดับ
  • การนับคะแนน Member Ranking จะนับจำนวนที่ Skip ในเกมของเมมเบอร์
  • สำหรับ Club Oshi Ranking ให้อ่านประกาศในเกมที่ลงวันที่ 23 เมษายน 2021

ที่มา : ประกาศในเกม AKB48 Dobo-n! Hitorijime!