AKB48 ประกาศปิด AKB48 Theater ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน จนถึง 11 พฤษภาคมนี้ เนื่องมาจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายพื้นที่จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้สเตจของ AKB48 ที่มีกำหนดการจัดวันที่ 25-27 เมษายนก็จะถูกยกเลิกด้วย

นอกจากนี้ NMB48 Theater ของวง NMB48 จังหวัดโอซาก้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินก็จะยกเลิกสเตจ เลื่อน หรือจัดเป็นสเตจแบบไร้ผู้ชมแทน ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคมเช่นกัน

และไลฟ์ Arigatou! STU48 Gou Tour ที่ท่าเรืออิมาบาริ จังหวัดเอฮิเมะ วันที่ 16 พฤษภาคม ของวง STU48 ไม่สามารถจัดการแสดงได้ เนื่องจากการขยายระยะเวลาของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในจังหวัดเอฮิเมะ ไปจนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม จึงจะย้ายไปจัดที่เมืองโคมัตสึชิมะ จังหวัดโทคุชิมะในวันและเวลาเดียวกันแทน โดยจะคืนค่าบัตรของการแสดงที่ถูกยกเลิกและเปิดจำหน่ายบัตรใหม่อีกครั้ง

ที่มา : 1, 2, 3