เมื่อวาน (22 กุมภาพันธ์) NMB48 ประกาศว่า โอริซากะ โคฮารุ (โคฮาตัน) NMB48 เคงคิวเซ ตรวจพบโรคเรื้อรังเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิต จึงจะพักงานที่หนักต่อร่างกาย เช่น การแสดงในเธียเตอร์ ตามคำแนะนำของแพทย์

โคฮาตันจะยังคงทำกิจกรรมต่อไปพร้อมๆ กับเฝ้าระวังสุขภาพร่างกายต่อไป

ที่มา: NMB48 Blog