วันนี้ (18 กุมภาพันธ์) NMB48 ประกาศว่า ซาดาโนะ ฮารุกะ (ฮารุจัง) สมาชิก NMB48 ติดเชื้อโควิด-19

ฮารุจังถูกจัดเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจึงพักติดตามอาการที่บ้านตั้งแต่วันที่ 12 และพบว่ามีอาการไม่สบายในหลายวันที่ผ่านมาจึงเข้ารับการตรวจ PCR ผลออกมาเป็นบวก (ติดเชื้อ) ซึ่งหลังจากนี้จะปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์อนามัยในการดูแลรักษาต่อไป

ที่มา : NMB48