วง NMB48 ที่ยุบ 3 ทีมเดิมในปัจจุบัน แบ่งเป็น 6 กลุ่มแล้วจัดการแข่งขัน NAMBATTLE 〜Tatakawana NMB Chau Yaro!〜 ระหว่างกลุ่มอยู่ในขณะนี้ ได้เริ่มการแข่งขันใหม่ในชื่่อ ‘GRAVURE NAMBATTLE ศึกชิงขึ้นปกนิตยสาร FLASH’ โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมาชิงสิทธิ์ขึ้นปกนิตยสาร FLASH กัน


**เวลาในบทความนี้เป็นเวลาตามประเทศไทย**

การตัดสินแพ้ชนะ

 1. Page View ของบทความ SmartFLASH : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 08:00 น. บทสัมภาษณ์ของตัวแทนแต่ละกลุ่มทั้ง 6 คนจะลงบนเว็บ SmartFLASH โดยจะจัดอันดับจากจำนวนเข้าชมบนเว็บของแต่ละบทความ
 2. จำนวน Like & Retweet : บัญชี Twitter ของนิตยสาร @weeklyflash จะโพสต์ทวีตของกิจกรรมนี้โดยเฉพาะของตัวแทนแต่ละกลุ่มทั้ง 6 คน ทั้งหมด 3 รอบ และจัดอันดับจากจำนวน Like และ Retweet ของแต่ละทวีต ดังนี้
  1. ทวีต 9 กุมภาพันธ์ เวลา 10:00 น.  (นับคะแนน ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 17:00 น.)
  2. ทวีต 13 กุมภาพันธ์ เวลา 10:00 น.  (นับคะแนน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 17:00 น.)
  3. ทวีต 17 กุมภาพันธ์ เวลา 10:00 น.  (นับคะแนน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 17:00 น.)

การแข่งขันจะแบ่งเป็น รอบที่ 1, รอบที่ 2.1, รอบที่ 2.2, รอบที่ 2.3 รวมทั้งสิ้น 4 รอบ ซึ่งวิธีการคิดคะแนนในแต่ละรอบมีดังนี้

 • เมมเบอร์ที่ได้ที่ 1 จะได้ 6 คะแนน
 • เมมเบอร์ที่ได้ที่ 2 จะได้ 5 คะแนน
 • เมมเบอร์ที่ได้ที่ 3 จะได้ 4 คะแนน
 • เมมเบอร์ที่ได้ที่ 4 จะได้ 3 คะแนน
 • เมมเบอร์ที่ได้ที่ 5 จะได้ 2 คะแนน
 • เมมเบอร์ที่ได้ที่ 6 จะได้ 1 คะแนน

คนที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ชนะไป โดยจะประกาศผลผู้ชนะทาง Twitter ของนิตยสาร FLASH และผู้ชนะจะได้ลงปกและหน้าสีต้นเล่มของนิตยสาร FLASH ฉบับวางจำหน่ายวันที่ 30 มีนาคม 2021

ตัวแทนแต่ละกลุ่ม

ตัวแทนกลุ่ม A : LeopAje /  โยโกโนะ สุมิเระ


ตัวแทนกลุ่ม B : Mix Juice / ชิโรมะ มิรุ 


ตัวแทนกลุ่ม C : W1N-C / คาวาคามิ จิฮิโระ


ตัวแทนกลุ่ม D : Kyun Mart / คาโต้ ยูกะ


ตัวแทนกลุ่ม E : Chouzetsu Kawa E / ยาสุดะ โมโมเนะ


ตัวแทนกลุ่ม F : FRONTIER / โจนิชิ เรย์

ที่มา : NMB48