วันนี้ (13 มกราคม) HKT48 ประกาศเลื่อนซิงเกิลที่ 14 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งแต่เดิมซิงเกิลนี้มีกำหนดการวางจำหน่ายวันที่ 10 มีนาคม 2021 สาเหตุเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียว, จังหวัดคานากาวะ, จังหวัดไซตามะ, จังหวัดจิบะ ซึ่งทาง HKT48 เล็งเห็นว่าอนาคตอาจจะมีการประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินในจังหวัดฟุคุโอกะเช่นกัน จึงตัดสินใจเลื่อนวันวางจำหน่ายออกไปก่อน สำหรับวันวางจำหน่ายจะประกาศให้ทราบอีกครั้งโดยพิจารณาจากสถานการณ์หลังจากนี้
 

ที่มา : HKT48