ประวัติการแก้ไข
  • 16:30 น. เผยแพร่ครั้งแรก
  • 17:35 น. เติมรายชื่อ 1st Gen Senbatsu
  • 17:45 น. เติมรายชื่อ 2nd Gen Senbatsu
  • 19:20 น. เติมรายละเอียดทั้งหมดจากประกาศทางการ

ในไลฟ์พิเศษ AKB48 ครบรอบ 15 ปีในวันนี้ ได้มีประกาศคอนเสิร์ตเดี่ยวของ AKB48 ในเดือนมกราคม 2021 ที่ Tokyo Dome City Hall ในชื่อ AKB48 15th Anniversary 15 Jikan LIVE (ไลฟ์ 15 ชั่วโมง AKB48 ครบรอบ 15 ปี)  โดยจัดทั้งหมด 7 สเตจ รวม 15 ชั่วโมง โดยแต่ละสเตจจะเล่าเรื่องของ AKB48 ในยุคต่างๆ ที่ผ่านมา (เวลาทั้งหมดตามเวลาประเทศญี่ปุ่น)

AKB48 15th Anniversary 15 Jikan LIVE〜Back to 2005-2007 by TeamA〜

แสดงโดยทีม A ใช้เพลงช่วงปี 2005-2007

วันที่: 22 มกราคม 2021 19:00 น.
เมมเบอร์: อิริยามะ อันนะ, โอคาเบะ ริน, คาโต้ เรนะ, ซาโต้ มินามิ, ชิโนซากิ อายานะ, สึซึกิ คุรุมิ, ทากุจิ มานากะ, จิบะ เอรี่, นิชิคาวะ เรย์, ฟุรุคาวะ นัตสึนะ, ฮอนดะ โซระ, มาเอดะ อายากะ, มิจิเอดะ ซากิ, มิยาซากิ มิโฮะ, มุไคจิ มิอง, ยามาเนะ สึซึฮะ, โยโกยามะ ยุย

AKB48 15th Anniversary 15 Jikan LIVE〜Back to 2008-2009 by TeamK〜

แสดงโดยทีม K ใช้เพลงช่วงปี 2008-2009

วันที่: 23 มกราคม 2021 10:00 น.
เมมเบอร์: อิจิคาวะ มานามิ, โอคาดะ รินะ, โอดะ เอรินะ, คุราโน่ นารุมิ, โคบายาชิ รัน, โคมิยามะ ฮารุกะ, ชิโมกุจิ ฮินานะ, นากาโทโมะ อายามิ, นากาโนะ เมกุมิ, มิเนกิชิ มินามิ, มุโต้ โอริน, มุโต้ โทมุ, โมกิ ชิโนบุ, ยาสุดะ คานะ, ยูโมโตะ อามิ, โยโกยามะ ยุย

AKB48 15th Anniversary 15 Jikan LIVE〜Back to 2010-2011 by TeamB〜

แสดงโดยทีม B ใช้เพลงช่วงปี 2010-2011

วันที่: 23 มกราคม 2021 14:30 น.
เมมเบอร์: อิวาตาเตะ ซาโฮะ, โอทาเกะ ฮิโตมิ, โอโมริ มาโฮะ, โอยะ ชิซึกะ, โอคุฮาระ ฮินาโกะ, คาชิวากิ ยูกิ, คิตาซาวะ ซากิ, คุโบะ ซาโตเนะ, ไซโต้ ฮารุนะ, ซาซากิ ยูคาริ, ทาคิตะ คาโยโกะ, ทานิกุจิ เมกุ, นากานิชิ จิโยริ, ฟุคุโอกะ เซย์นะ, ยามาเบะ อายุ, โยชิคาวะ นานาเสะ

AKB48 15th Anniversary 15 Jikan LIVE〜Back to 2012-2013 by Team4〜

แสดงโดยทีม 4 ใช้เพลงช่วงปี 2012-2013

วันที่: 23 มกราคม 2021 19:00 น.
เมมเบอร์: อาซาอิ นานามิ, อิชิวาตะ เซนะ, อินากาคิ คาโอริ, โอนิชิ โมโมกะ, โอโมริ มิยุ, โอคาดะ นานะ, เกียวเต็น ยูรินะ, คุราโมโตะ มิยู, คุโรสุ ฮารุกะ, ซาโต้ คิอาระ, ทาดะ เคียวกะ, นากาโนะ เซริกะ, ฮอนมะ ไม, มาจาริน, มุรายามะ ยุยริ, ยามาอุจิ มิซึกิ, โยชิฮาชิ ยูซึกะ

AKB48 15th Anniversary 15 Jikan LIVE〜Back to 2014-2015 by Team8〜

แสดงโดยทีม 8 ใช้เพลงช่วงปี 2014-2015

วันที่: 24 มกราคม 2021 10:00 น.
เมมเบอร์: ซาคากุจิ นางิสะ, ซาโต้ อาการิ, โอคาเบะ ริน, ชิมิซึ มาเรีย, ทาฮาคาชิ อายาเนะ, โยชิคาวะ นานาเสะ, โอกุริ ยุย, โอดะ เอรินะ, สึซึกิ ยูกะ, ฮัตโตริ ยูนะ, นากาโนะ เซริกะ, ฮามะ ซายูนะ, ชิตาโอะ มิอุ, ทาคาโอกะ คาโอรุ, คุราโน่ นารุมิ, มิยาซาโตะ ริระ
เมมเบอร์ที่เข้าร่วมบางส่วนทางออนไลน์: โยโกยามะ ยุย , มิโทโมะ มาชิโระ, ฮาเซกาวะ โมโมกะ, ฮิดาริโทโมะ อายากะ, อุทาดะ ฮัตสึกะ, มัตสึมุระ มิคุ, ฮาชิโมโตะ ฮารุนะ, ฮิราโนะ ฮิคารุ, ซาคากาวะ ฮิยุกะ, ทาคาฮาชิ ซายากะ, ฟุคุโทเมะ มิตสึโฮะ, โอนิชิ โมโมกะ, โทคุนากะ เรมิ, โอคุฮาระ ฮินาโกะ, คามาจิ ยูกินะ, โอคุโมโตะ ฮินาโนะ, ฮารุโมโตะ ยูกิ, เกียวเต็น ยูรินะ, ริซเซ็น ไอริ, โยชิดะ คาเรน, คาวาฮาระ มิซากิ, โอโนะอุเอะ มิสึกิ, ยามาดะ เคียวกะ, อุเอมิ โซราโนะ, ฟุจิโซโนะ เรย์

AKB48 15th Anniversary 15 Jikan LIVE〜Back to 2016-2017 First generation〜

แสดงโดย 1st Generation Senbatsu (เซ็มบัตสึรุ่นที่ 1-15) ใช้เพลงช่วงปี 2016-2017

วันที่: 24 มกราคม 2021 14:30 น.
เมมเบอร์: อิริยามะ อันนะ, คาโต้ เรนะ, มิยาซากิ มิโฮะ, มุไคจิ มิอง, โยโกยามะ ยุย, โคมิยามะ ฮารุกะ, มิเนกิชิ มินามิ, โมกิ ชิโนบุ, อิวาตาเตะ ซาโฮะ, โอยะ ชิซึกะ, คาชิวากิ ยูกิ, ซาซากิ ยูคาริ, ทานิกุจิ เมกุ, ฟุคุโอกะ เซย์นะ, โอคาดะ นานะ, มุรายามะ ยุยริ

AKB48 15th Anniversary 15 Jikan LIVE〜Back to 2018-2020 Second generation〜

แสดงโดย 2nd Generation Senbatsu (เซ็มบัตสึ Draft, ทีม 8, และรุ่นที่ 16) ใช้เพลงช่วงปี 2018-2020

วันที่: 24 มกราคม 2021 19:00 น.
เมมเบอร์: โอกุริ ยุย, ชิตาโอะ มิอุ, สึซึกิ คุรุมิ, ทากุจิ มานากะ, จิบะ เอรี่, นิชิคาวะ เรย์, ยามาเนะ สึซึฮะ, ชิโมกุจิ ฮินานะ, นากาโทโมะ อายามิ, มุโต้ โอริน, โอโมริ มาโฮะ, คุโบะ ซาโตเนะ, อาซาอิ นานามิ, อินากาคิ คาโอริ, ซาคากุจิ นางิสะ, ยามาอุจิ มิซึกิ


โดยตั๋วการแสดงทุกรอบจะเปิดให้ลงสุ่มพร้อมกันในวันที่ 9 ธันวาคม ตั้งแต่ 10:00 น. เป็นต้นไป (ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น) จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 10:00 น. และประกาศผลสุ่มในวันที่ 15 ธันวาคม ตั้งแต่ 17:00 น. เป็นต้นไป

ที่มา: AKB48 Blog