เมื่อวาน (31 สิงหาคม) ทาง HKT48 ประกาศรายละเอียดของงานชดเชยงานจับมือซิงเกิลที่ 13 ซิงเกิล 3-2 ที่ถูกเลื่อนไปเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยงานนี้จัดในรูปแบบงานพูดคุยออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE Face2Face ที่พัฒนาโดยบริษัท LINE โดยการลงบัตรชดเชยงานครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

วิธีการลงบัตร

สามารถลงบัตรได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://online-talk.jp/ ซึ่งผู้ที่สามารถลงบัตรได้จะต้องเป็นผู้มีบัตรจับมือของซิงเกิลนี้ที่ซื้อไว้อยู่แล้ว โดยเบื้องต้นจะให้ลงบัตรเมมเบอร์ที่ตรงกับบัตรจับมือที่มีอยู่ก่อน โดยจะให้สมัครเว็บไซต์ก่อน แล้วค่อยเชื่อมต่อกับ AKB48 Group ID ก่อนจะลงทะเบียนกรอก Serial Code

ตารางจัดงานชดเชย

สำหรับจำนวนบัตรที่ได้ลงได้ใน 1 บุ (=รอบ) สามารถลงได้มากสุด 20 ใบ/บุ

งานรอบทดลอง

ก่อนหน้านั้นจะมีจัดงานรอบทดลองก่อน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2020 เปิดให้ลงสุ่มบัตร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 15:00 น. จนถึง 2 กันยายน 12:00 น. และประกาศผลวันที่ 4 กันยายน 13:00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาประเทศไทย โดยจะเปิดให้ผู้มีบัตรจับมือได้เข้าร่วมสุ่มงานรอบทดลอง ในวันงานจะมีเมมเบอร์เข้าร่วม 3 คนและไม่ประกาศว่าเป็นใคร 

สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานนี้เพิ่มเติมได้ที่ https://48g.jp/news_handshake/24193