ทาง NGT48 ประกาศกฎเกี่ยวกับการใช้งาน SNS (Twitter, Instagram) โดยข้อ 1-2 มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหากฎเก่าที่ใช้มาตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2019 และเพิ่มกฎใหม่ข้อ 3-4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กฎเดิม

  1. ห้ามเมมเบอร์ส่งข้อความ Direct Message เนื่องจากเข้าข่ายการปฏิบัติต่อแฟนคลับเป็นกรณีเป็นพิเศษ
  2. ห้าม Unfollow เมมเบอร์ 48 Group ที่ตัวเอง Follow โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากเข้าข่ายการทำร้ายจิตใจเมมเบอร์ด้วยกัน และเป็นชนวนการเกิดการคาดเดา

กฎใหม่

  1. ห้ามเมมเบอร์ใช้งานฟังก์ชั่นการส่ง Direct Message เนื่องจากสตาฟไม่สามารถดูแลได้ และอาจเข้าข่ายการปฏิบัติต่อแฟนคลับเป็นกรณีพิเศษ
  2. ห้าม Unfollow เมมเบอร์ 48 Group ที่ตัวเอง Follow หากไม่ได้ยื่นคำขอและได้รับการเห็นชอบจากสตาฟ เนื่องจากเข้าข่ายการทำร้ายจิตใจเมมเบอร์ด้วยกัน และเป็นชนวนการเกิดการคาดเดา
  3. สำหรับการพูดคุยกับแฟนคลับ อย่างการใช้ Retweet, Reply ของ Twitter และรวบรวมและตอบคำถามผ่านสตอรี่ของ Instagram จะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อยื่นคำขอและได้รับการเห็นชอบจากสตาฟแล้ว
  4. ห้ามเมมเบอร์มี Sub Account (บัญชีรอง) เพราะสตาฟไม่สามารถคอยดูเมมเบอร์ได้

หมายเหตุ : สำหรับการกด Like ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

 

กฎข้างต้นจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2020 โดยกรณีที่มีเมมเบอร์คนใดทำผิดกฎดังกล่าว จะประกาศรายละเอียดกฎที่ทำผิด แล้วจะจำกัดการใช้งานโดยดูจากเนื้อหาการกระทำผิดและจำนวนครั้งเป็นเกณฑ์

 

ที่มา : NGT48