ประวัติการแก้ไข
  • 28 กรกฎาคม 2020: เผยแพร่ข่าวครั้งแรก
  • 7 สิงหาคม 2020: เติมผลตรวจ PCR ของคนที่ตรวจแอนติบอดีเป็นบวก

เมื่อวาน (27 กรกฎาคม) NGT48 ได้ทำการตรวจแอนติบอดี (สารภูมิคุ้มกัน) ในเลือดสำหรับคัดกรองโรคโควิด-19 เพื่อเตรียมตัวที่จะเปิดเธียเตอร์อีกครั้ง พบว่าการตรวจชุดแรก 25 คน มีสมาชิก NGT48 เซย์จิ เรย์นะ และสตาฟอีก 1 คน มีผลปฏิกิริยาออกมาเป็นบวก จึงจะให้เข้ารับการตรวจ PCR ซ้ำตามคำแนะนำของศูนย์อนามัย โดยทั้งสองคนไม่มีไข้หรืออาการอื่นๆ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ยังจะให้เมมเบอร์และสตาฟคนอื่นๆ ทั้งคนที่ผลตรวจแอนติบอดีออกมาเป็นลบ และทั้งคนที่ยังไม่ได้รับเข้าการตรวจ ให้เข้ารับการตรวจ PCR ทุกคนตามลำดับ โดยระหว่างรอผล PCR จะขอให้ทุกคนกักตัวอยู่ที่บ้านก่อน

เพิ่มเติม 6 สิงหาคม 2020: ผลการตรวจ PCR ของทั้งสองคนเป็นลบ (ที่มา) และในชณะนี้ NGT48 กำลังทยอยประกาศผลตรวจ PCR ของเมมเบอร์และสตาฟทุกคน (ติดตามได้ที่เว็บไซต์ NGT48) จนถึงวันนี้ทุกคนเป็นผลลบ 

ที่มา: NGT48