ซาคากุจิ นางิสะ (นางิ จาก จ.ฮอกไกโด) AKB48 Team 8 & Team 4 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตการท่องเที่ยงจังหวัดฮอกไกโด ตั้งแต่วันนี้ (14 พฤษภาคม 2020) เป็นต้นไป

 

ข้อความจากนางิ

ซาคากุจิ นางิสะ AKB48 Team 8 ตัวแทนจังหวัดฮอกไกโด ได้รับแต่งตั้งเป็นทูตท่องเที่ยวจังหวัดฮอกไกโดแล้วค่ะ!
ถึงตอนนี้เป็นช่วงที่ต้องอยู่บ้าน เป็นช่วงที่คนจากนอกจังหวัดคงมาเยี่ยมได้ลำบาก แต่ก็จะใช้ SNS เพื่อเผยแพร่เสน่ห์ของฮอกไกโดให้ทุกๆ คนได้รับรู้ จะพยายามเพื่อจังหวัดฮอกไกโดค่ะ!
ในฐานะทูตการท่องเที่ยวจังหวัดฮอกไกโด จากนี้ไปก็รบกวนด้วยนะคะ!

 

ที่มา : AKB48 Team 8