วันนี้ (7 ตุลาคม) ในคอนเสิร์ต Revenge! Shin Team Ohirome Concert (แก้มือ! คอนเสิร์ตเปิดตัวทีมใหม่) มีประกาศว่า AKB48 Team 8 จะพักทำกิจกรรมทีมหลังจากจบคอนเสิร์ตทีม 8 และสเตจครบรอบ 9 ปีทีม 8 ที่จะจัดในเดือนเมษายน 2023

วันที่ของคอนเสิร์ตและสเตจจะแจ้งให้ทราบภายหลัง และระหว่างพักทำกิจกรรม สมาชิกทีม 8 จะทำกิจกรรมในฐานะสมาชิกทีมที่ควบอยู่ ณ ปัจจุบัน

ที่มา : AKB48 Blog