วันนี้ (11 กันยายน) มุราคาวะ วิเวียน สมาชิก HKT48 ได้ประกาศจบการศึกษาที่ HKT48 Theater โดยจะมีสเตจจบการศึกษาในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

ที่มา : HKT48