วันนี้ (16 สิงหาคม) มีประกาศว่า โยชิดะ คาเรน สมาชิก AKB48 Team 8 ตัวแทน จ.ฟุคุโอกะ และ Team 4 ได้ติดเชื้อโควิด-19 โดยจะปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์อนามัยค่อไป

ที่มา : AKB48 Blog