ที่มาภาพ จาก @hnd_htm__1006

วันนี้ (1 กรกฎาคม) มีประกาศว่า ฮอนดะ ฮิโตมิ (ฮี่จัง) สมาชิก AKB48 Team 8 ตัวแทน จ.โทชิงิ และทีม A ได้ย้ายเข้าต้นสังกัด Mama&Son แล้ว

ต้นสังกัด Mama&Son เป็นต้นสังกัดย่อยของ Production Ogi ประกอบด้วยสมาชิกที่ 48 Group ปัจจุบันได้แก่ มุไคจิ มิอง และ ทาคิโนะ ยูมิโกะ และอดีตสมาชิกได้แก่ โคจิมะ ฮารุนะ, ทาคาฮาชิ มินามิ, มิเนกิชิ มินามิ, คาโต้ เรนะ, ฮาเซกาวะ โมโมกะ และ ทาชิมะ เมรุ

ที่มา : @ms_staff

แก้ไข 3 กรกฎาคม 2022: แก้ว่า Mana&Son เป็นสังกัดย่อยของ Production Ogi