ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป สมาชิก AKB48 เคงคิวเซรุ่นที่ 17 จะเริ่มขึ้นแสดงในฐานะ Zenza Girls ใน AKB48 Theater โดยจะสุ่มวันและเมมเบอร์ที่ขึ้นแสดง

Zenza Girls คือเมมเบอร์ (มักจะเป็นเคงคิวเซ) ที่ขึ้นมาทำการแสดง 1 เพลงก่อนเริ่มเข้าสู่สเตจหลัก

ที่มา : AKB48 Blog