ประวัติการแก้ไข

เมื่อวันที่ 30 มกราคม มีการประกาศเกี่ยวกับกำหนดการแสดงที่ NMB48 Theater ใน Official Blog ของ NMB48 ดังต่อไปนี้

**ตามเวลาประเทศไทย

 • การแสดงครั้งแรกของ Hara Team M : วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ เริ่มการแสดง 16:00 น.
 • การแสดงครั้งแรกของ Sadano Team N : วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ เริ่มการแสดง 16:00 น.
  มีการประกาศเลื่อนการแสดงออกไปเนื่องจากสมาชิกที่ต้องทำการขึ้นแสดงมีไข้ โดยกำหนดการใหม่จะประกาศในภายหลัง
 • Koi wa Tosuzen Yattekuru วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ เริ่มการแสดง 12:00 น. และ 16:00 น. (ยกเลิก)
 • Osaka Tamashi Sutetara Akan รอบสุดท้ายของ LeopAje วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ เริ่มการแสดง 16:30 น. (เลื่อน)
 • Kokuhaku no Kuuhou รอบสุดท้าย : วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ เริ่มการแสดง 16:30 น. (เลื่อน)
 • Koi wa Tosuzen Yattekuru วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ เริ่มการแสดง 16:30 น. (ยกเลิก)
  มีการประกาศเลื่อนและยกเลิกการแสดงในวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์เนื่องจากต้องติดตามผลการตรวจ PCR ของสมาชิกที่ขึ้น โดยกำหนดการใหม่จะประกาศในภายหลัง
 • การแสดงครั้งแรกของ เคงคิวเซ Team BII : วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ เริ่มการแสดง 16:00 น.

สามารถซื้อบัตรเพื่อรับชมออนไลน์ได้ผ่าน NMB48 LIVE!! ON DEMAND

กำหนดการแสดงข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ เมื่อมีการกำหนดสมาชิกที่ขึ้นแสดง จะมีการประกาศใน AKB48 Group Ticket Center ต่อไป หรืออาจจะเป็นการประกาศเมื่อเปิดการแสดง

ที่มา : 1, 2,3