วันนี้ (21 ธันวาคม) โอโกเอะ ฮารุกะ (ฮารุรุน) สมาชิก NGT48 ประกาศว่าได้เริ่มใช้งาน YouTube แล้ว ในชื่อช่อง Haruka-mura Koushiki Channel 【Haruka Village】 สามารถไปติดตามกันได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCeDU-5Fk1jZ1QxCg72CO0Cw