เมื่อวาน (1 ธันวาคม) มีประกาศว่า ฟุคุดะ อาการิ (ฟุคุจัง) สมาชิก STU48 เริ่มใช้งาน Instagram แล้ว ไปติดตามกันได้ที่ @akaringo_stu48

ที่มา : STU48