เมื่อวาน (4 ตุลาคม) STU48 ประกาศว่า เนื่องจากสมาชิกรุ่นที่ 2 ทุกคนได้เลื่อนขั้นเป็นเมมเบอร์เต็มตัวแล้ว จึงจะรวมยูนิตนอกเวลาของรุ่นที่ 2 เข้ากับยูนิตหลักทั้งหมด

ทำให้ปัจจุบันเหลือยูนิตนอกเวลาดังนี้

  • Charming Trip (รวมเอาเมมเบอร์ little Charming Trip เข้ามา)
  • STUDIO (รวมเอาเมมเบอร์ mini STUDIO เข้ามา)
  • Katte ni! Shikoku Kankou Taishi! (รวมเอาเมมเบอร์ Katte ni! Shikoku Kankou Guide! เข้ามา)
  • MiKER! (รวมเอาเมมเบอร์ pin MiKER! เข้ามา)

ที่มา: STU48