ประวัติการแก้ไข

งาน @JAM EXPO 2020-2021 ที่จะจัดในวันที่ 27-29 สิงหาคมนี้ ที่ Yokohama Arena จังหวัดคานากาวะ ได้ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นแสดงทั้งหมดครบแล้วในวันนี้ (26 กรกฎาคม) โดย AKB48, AKB48 Team 8, SKE48, NMB48, HKT48 (ขึ้นแสดงผ่าน VTR), NGT48, STU48 และยูนิต Coming Flavor (SKE48), CloudyCloudy (NGT48), ยูนิตหน่วย PR เซโตอุจิ (STU48) ได้ขึ้นแสดง

กำหนดการขึ้นแสดงมีดังนี้

  • 27 สิงหาคม: AKB48, SKE48, NMB48, HKT48 (ขึ้นแสดงผ่าน VTR), NGT48, CloudyCloudy
  • 28 สิงหาคม: AKB48 Team 8, STU48, Coming Flavor, ยูนิตหน่วย PR เซโตอุจิ

เพิ่มเติมวันที่ 24 สิงหาคม:  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 HKT48 ประกาศว่าจะเข้าร่วมงานผ่าน VTR แทน และ เนื่องจาก ฟุรุฮาตะ นาโอะ ติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง SKE48 และยูนิต Coming Flavor จึงประกาศถอนตัวจากการเข้าร่วม

เพิ่มเติมวันที่ 26 สิงหาคม: มีประกาศว่า ยูนิตหน่วย PR เซโตอุจิ (STU48) จะขึ้นแสดงแทน Coming Flavor

เพิ่มเติมวันที่ 28 สิงหาคม: มีประกาศว่า STU48 และ ยูนิตหน่วย PR เซโตอุจิ (STU48) ถอนตัวจากการแสดงเนื่องจาก ทานิกุจิ มาฮินะ ติดเชื้อโควิด-19

เมมเบอร์ที่ขึ้นแสดง

AKB48
อาซาอิ นานามิ, โอโมริ มาโฮะ, คุโบะ ซาโตเนะ, โคมิยามะ ฮารุกะ, ชิโนซากิ อายานะ, ทานิกุจิ เมกุ, ยามาเนะ สึซึฮะ, ยูโมโตะ อามิ

AKB48 Team 8
ซาคากุจิ นางิสะ, โยชิคาวะ นานาเสะ, ทาฮาคาชิ อายาเนะ, ฮิดาริโทโมะ อายากะ, ฮัตโตริ ยูนะ, นากาโนะ เซริกะ, เกียวเต็น ยูรินะ, โยชิดะ คาเรน

SKE48 **ถอนตัวจากการเข้าร่วม
อิโนะอุเอะ รุกะ, คิตากาวะ โยชิโนะ, ซาคาโมโตะ มาริน, โนมุระ มิโยะ, อาราอิ ยูกิ, เอโกะ ยูนะ, โอตะ อายากะ, ฮิดากะ ยูสึกิ, ฟุรุฮาตะ นาโอะ, อาซาอิ ยูกะ, คามาตะ นัตสึกิ, คุมาซากิ ฮารุกะ, ซาโต้ คาโฮะ, สุเอนากะ โอกะ, สุกาวาระ มายะ, สุดะ อาคาริ, ทาคาฮาตะ ยูกิ, ฮายาชิ มิเรย์

NMB48
อาเบะ วากานะ, อุเมยามะ โคโคนะ, โคจิมะ คาริน, ซาดาโนะ ฮารุกะ, ชิโอตสึกิ เคย์โตะ, โจนิชิ เรย์, ชินซาวะ นาโอะ, เดกุจิ ยุยนะ, ฮาระ คาเรน

HKT48 **เข้าร่วมผ่าน VTR
อิชิบาชิ อิบุกิ, อุนโจ ฮิโรนะ, คามิจิมะ คาเอเดะ, โคจินะ ยุย, ซาไค โมเอกะ, ซาคากุจิ ริโกะ, ทาเคดะ โทโมกะ, ทาเคโมโตะ คุรุมิ, ทานากะ มิคุ, จิโตเอะ เนเนะ, โทโยนากะ อากิ, ฟุจิกามิ ไม, มัตสึโอกะ ฮานะ, โมโตมุระ อาโออิ, ยาบุกิ นาโกะ, วาตานาเบะ อาคาริ

NGT48
โอกิโนะ ยูกะ , โอกุมะ สึกุมิ, เซย์จิ เรย์นะ, นากาอิ ริกะ, นากามุระ อายุกะ, นาระ มิฮารุ, นิชิกาตะ มารินะ, ฮอมมะ ฮินาตะ, ซาโต้ ไคริ, สึชิมะ ยูนาโกะ, ฟูจิซากิ มิยุ, โอตสึกะ นานามิ, โอโกเอะ ฮารุกะ, คาวาโกเอะ ซายะ, ฟุรุตาเตะ อาโออิ, มาชิโมะ คาโฮะ

STU48 **ถอนตัวจากการเข้าร่วม
อิชิดะ จิโฮะ, อิชิดะ มินามิ, อิมามุระ มิตสึกิ, อิวาตะ ฮินะ, โอกิ ยูกะ, คาโดวากิ มิยูนะ, ซาซากิ มิยุ, ชินาโนะ โซราฮะ, ทาคาโอะ ซายากะ, ทาคิโนะ ยูมิโกะ, ทานิกุจิ มาฮินะ, นากามุระ ไม, เฮียวโดะ อาโออิ, ฟุคุดะ อาการิ, มิเนโยชิ อาริสะ, ยาโนะ โฮโนกะ

CloudyCloudy
นากาอิ ริกะ, โอกุมะ สึกุมิ, สึชิมะ ยูนาโกะ, โอโกเอะ ฮารุกะ

Coming Flavor **ถอนตัวจากการเข้าร่วม
อาโออุมิ ฮินาโนะ, อากาโฮริ คิมิเอะ, โอทานิ ยูกิ, โนมุระ มิโยะ, สึซึกิ เอนะ, นากาโนะ ไอริ, ทานาเบะ มิสึกิ

ที่มา: 1, 2