เมื่อวาน (14 กรกฎาคม) มุโต้ โทมุ สมาชิก AKB48 Team K ประกาศผ่าน SHOWROOM ของตนเองว่า ตัวเองได้สอบผ่าน Financial Planner ระดับ 2 แล้ว

โทมุบอกว่า ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่บ้านก็รู้สึกว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินมากขึ้น เลยเรียนและไปสอบในครั้งนี้ และยังเสริมว่า การสอบครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับรายการเนโมสุแต่อย่างใด (โทมุเคยสอบเป็นนักพยากรณ์อากาศในโปรเจกต์ของรายการเนโมสุ โดยสอบผ่านเมื่อช่วงปลายปี 2019)

การสอบ Financial Planner เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน แบ่งเป็นระดับ 1-3 สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ Japan Association for Financial Planner

ที่มา: @tommuto1125