NMB48 ได้ประกาศว่าจะปล่อย MV เต็มซิงเกิลที่ 25 Shidare Yanagi ในวันนี้ (15 มิถุนายน) 22:00 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งตรงกับประเทศญี่ปุ่นเวลา 0:00 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน วันวางจำหน่ายซิงเกิลนี้  ผ่าน YouTube Premiere สามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=emSrxljDQGI

ที่มา: @nmb48_official