AKB48 Team 8 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สนับสนุนพิเศษ Zenkoku Senbatsu LIVE ของงาน Tokyo Idol Festival (TIF) งานเทศกาลรวมของไอดอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยในปีนี้จะจัดระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม ที่โอไดบะ กรุงโตเกียว เช่นเดิม

ทุกๆ ปี งาน TIF จะมีการจัด Zenkoku Senbatsu LIVE ที่เป็นไลฟ์เพื่อคัดเลือกวงไอดอลมาขึ้นแสดง โดยปีนี้แบ่งเป็น 7 กลุ่มเช่นเดิม ได้แก่ ฮอกไกโดและโทโฮคุ, คันโตและโฮคุริคุ, จูบุ, คิงคิ, จูโกกุและชิโกกุ, คิวชูและโอกินาวะ กลุ่มละ 1 โควตา และโควตา Second Chance อีก 2 โควตา รวมทั้งหมด 9 โควตา ซึ่ง AKB48 Team 8 ได้มาเป็นผู้สนับสนุนพิเศษของ Zenkoku Senbatsu LIVE ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2019

โอกุริ ยุย (ยุยยุย จากจ.โตเกียว) กล่าวว่า “ครั้งนี้พวกเรา Team 8 ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนพิเศษของ Zenkoku Senbatsu LIVE ค่ะ!! เพราะว่าพวกเราก็ได้รับแรงกระตุ้นจากไอดอลหลายรูปแบบ ในปี 2021 นี้ก็ดีใจที่จะได้เจอไอดอลที่มีความฝันและเปล่งประกายทุกๆ ท่านค่ะ”

ที่มา: AKB48 Blog