AKB48 ประกาศจะเริ่มจัดสเตจแบบมีผู้ชมที่ AKB48 Theater อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคมเป็นต้นไป โดยจะปฏิบัติตามคำแนะนำการจัดอีเวนท์ของรัฐบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 

ตั้งแต่รัฐบาลประกาศสภาวะฉุกเฉิน AKB48 ก็ได้ยกเลิกสเตจที่ AKB48 Theater ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2021 เป็นต้นมา แต่หลังจากได้หารือกันเกี่ยวกับสิ่งที่ AKB48 ทำได้ในตอนนี้ เลยตัดสินใจกลับมาเปิดเธียเตอร์ต้อนรับผู้ชมอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่างๆ รวมถึงการฆ่าเชื้อส่วนที่ผู้ชมสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นราวจับ หรือตะกร้าใส่ของ รวมถึงใช้ทางเดินแถวที่ 3 แทนในการเดินส่งเมมเบอร์ท้ายสเตจ และยังคงจำนวนผู้ชม 110 คนไว้เช่นเดิม

นอกจากนี้ ทาง AKB48 ยังได้เผยแพร่วิดีโอแนะนำการเปิดเธียเตอร์ครั้งนี้อีกด้วย ในวิดีโอเล่าว่า ระหว่างปิดก็ได้มีการซ่อมแซมเธียเตอร์ต่างๆ ฆ่าเชื้อส่วนที่ผู้ชมสัมผัส และเมมเบอร์ทุกคนก็ได้เริ่มซ้อมเพื่อเตรียมกลับมาขึ้นแสดงบนเธียเตอร์แล้ว

 

ที่มา: AKB48 Blog