วันนี้ (26 ธันวาคม) ทาง AKB48 รายงานว่า ฮามะ ซายูนะ (ฮามะจัง จาก จ.ชิกะ) สมาชิก AKB48 Team 8 & Team 4 ตรวจพบเชื้อโรคโควิด-19 ในวันที่ 25 ธันวาคม

โดยเจ้าตัวมีไข้และรู้สึกเหนื่อยล้าผิดปกติ จึงเข้ารับการตรวจ PCR และทราบผลว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 ในวันที่ 25 ธันวาคม ในตอนนี้ยังคงมีอากาศเหนื่อยล้าอ่อนๆ และคัดจมูก แต่ไม่มีไข้หรือการรับรู้รสชาติหรือกลิ่นผิดปกติแต่อย่างใด โดยจะพักรักษาตัวที่บ้านจนถึงวันที่ 2 มกราคม ตามคำสั่งของศูนย์อนามัย

ฮามะจังไม่ได้ทำกิจกรรมกับวงมาตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม และไม่ได้เข้ามายังเธียเตอร์หรือสถานที่อื่นๆ ของ AKB48 แต่อย่างใด จึงยังคงให้เมมเบอร์ AKB48 คนอื่นๆ ทำกิจกรรมกับวงต่อตามปกติ

ที่มา: AKB48 Blog