จากที่ SKE48 ประกาศออกซิงเกิลที่ 27 ซึ่งจะเป็นซิงเกิลจบการศึกษาของมัตสึอิ จูรินะ ไปในสเตจครบรอบ 12 ปี SKE48 ในวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา วันนี้ได้ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว ดังต่อไปนี้

SKE48 ซิงเกิลที่ 27 Koi Ochi Flag
วันวางจำหน่าย: 3 กุมภาพันธ์ 2021
เซ็นเตอร์: มัตสึอิ จูรินะ
เมมเบอร์ที่เข้าร่วม: ทุกคน (ยกเว้นเมมเบอร์ที่ประกาศจบการศึกษาแล้ว ได้แก่ ชิราอิ โคโตโนะ, ทาคายานางิ อากาเนะ, คาตาโอกะ นารุมิ และ ชิราอิ ยูกิโนะ ที่พักงานอยู่ด้วยเหตุผลทางสุขภาพ)

พร้อมกันนี้ ยังประกาศอีเวนท์ออนไลน์ดังต่อไปนี้

  1. งานเซ็นชื่อออนไลน์: เมมเบอร์จะเขียนชื่อของเราพร้อมเซ็นลงบนโฟโต้เซ็ตเฉพาะระหว่างไลฟ์ โดยนอกจากจะได้รูปพร้อมลายเซ็นแล้ว ยังจะได้วิดีโอข้อความจากเมมเบอร์อีกด้วย
  2. งานพิมพ์ลายมือออนไลน์: เมมเบอร์จะพิมพ์ลายมือของตัวเองลงบนกระดาษสีที่มีลายเซ็นแบบพิมพ์ไว้แล้วระหว่างไลฟ์ (ไม่มีวิดีโอข้อความ)

โดยทั้งสองอีเวนท์จะต้องสุ่มซื้อแผ่นซิงเกิลชนิด Regular Edition แบบเซ็ต 3 แผ่นจากเว็บไซต์ MUVUS สำหรับกำหนดการลงสุ่มซื้อแผ่นและกำหนดการอีเวนท์ทั้งหมดดูได้จากเว็บไซต์ของ SKE48

นอกจากนี้ ยังมีประกาศกิจกรรมเลือกตั้งเมมเบอร์เข้ายูนิตใหม่ Teens Unit ที่จะประกฏตัวในซิงเกิลที่ 28 อีกด้วย โดยจากเมมเบอร์ที่อายุไม่เกิน 19 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021) ทั้งหมด 22 คน จะเลือกมา 6 คน โดยเป็นดับเบิลเซ็นเตอร์ ระยะเวลาการเลือกตั้งระหว่างวันที่ 2-25 กุมภาพันธ์ สามารถโหวตได้ผ่านซีเรียลนัมเบอร์ที่ได้จากการซื้อซิงเกิลที่ 27 แบบเป็นเซ็ต 3 แผ่นผ่าน 7-net, จากสิทธิ์ของสมาชิก SKE48 Mobile, SKE48 Mail, SKE48 LIVE!! ON DEMAND และแฟนคลับ SKE48 Family

ที่มา 1, 2, 3