เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม โอฮาชิ มาโกะ (มาโกะจัง) เคงคิวเซรุ่นที่ 9 ของ SKE48 ประกาศจบการศึกษา เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพที่มีต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนก่อน โดยจะยุติกิจกรรมทั้งหมดกับ SKE48 ในวันที่ 30 กันยายน 2020

มาโกะจังเขียนบอกแฟนๆ ว่าเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถแสดงได้ 100% เลยตัดสินใจจบการศึกษา ขอบคุณทุกๆ คนที่สนับสนุนกันมาโดยตลอด และจากนี้ไปจะพยายามทั้งการเรียนและอนาคตของตนเอง

ที่มา: SKE48