Tag: Suki da Mushi

NMB48 จัดกิจกรรมพูดคุยออนไลน์สำหรับซิงเกิลที่ 27 Suki da Mushi

NMB48 เปิดเผยรายละเอียดของงานพูดคุยออนไลน์และแบบพบหน้าสำหรับ ซิงเกิลที่ 27 Suki da Mushi

รายละเอียดของซิงเกิลที่ 27 ของ NMB48 “Suki da Mushi”

ในวันที่18 สิงหาคม NMB48 เผยไตเติลของซิงเกิลที่ 27 ในชื่อว่า Suki da Mushi (วางจำหน่าย 21 กันยายน) รวมถึงปกแต่ละไทป์และรายละเอียดเพลง