Tag: Zepp

SKE48 จัดคอนฯ Zepp Tour ฤดูร้อน และคอนฯ ครบรอบ 13 ปี

วันนี้ (5 พฤษภาคม) SKE48 ประกาศจัดคอนเสิร์ตทัวร์ตาม Zepp ทั่วประเทศในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และคอนเสิร์ตครบรอบ 13 ปีที่ Nippon Gaishi Hall โดยมีรายละเอียดดังนี้