Tag: Nippon Gaishi Hall

สุดะ อาคาริ SKE48 ประกาศจบการศึกษา

วันนี้ (30 พฤษภาคม) สุดะ อาคาริ (อาคาริน) สมาชิก SKE48 Team E ประกาศจบการศึกษาในสเตจ ‘SKE Festival’ โดยจะจัดคอนเสิร์ตจบการศึกษาวันที่ 24 กันยายน และทำกิจกรรมวงจนถึงวันที่ 30 กันยายน

SKE48 จัดคอนฯ Zepp Tour ฤดูร้อน และคอนฯ ครบรอบ 13 ปี

วันนี้ (5 พฤษภาคม) SKE48 ประกาศจัดคอนเสิร์ตทัวร์ตาม Zepp ทั่วประเทศในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และคอนเสิร์ตครบรอบ 13 ปีที่ Nippon Gaishi Hall โดยมีรายละเอียดดังนี้