Tag: Kobe Kokusai Hall

ประกาศจัดคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของ โอคาดะ นานะ ในฐานะสมาชิกควบวง STU48

วันนี้ (15 มกราคม) โอคาดะ นานะ (นาจัง) สมาชิก AKB48 Team 4 & STU48 ประกาศทาง SHOWROOM ว่าจะมีการจัดคอนเสิร์ตสุดท้ายของตัวเองในฐานะสมาชิกควบวง STU48 วันที่ 18 มีนาคม 2022 และจะสิ้นสุดการทำกิจกรรมวงกับ STU48 ในวันเดียวกัน

กำหนดวันจัดคอนฯ จบการศึกษา, วันทำกิจกรรมวงวันสุดท้ายของ ยาบุชิตะ ฟู STU48

วันนี้ (17 มิถุนายน) STU48 ประกาศจัดคอนเสิร์ตจบการศึกษาของ ยาบุชิตะ ฟู (ฟูจัง) สมาชิก STU48 ขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2021 ที่ Kobe Kokusai Hall