Tag: Ano Koro no Kimi wo Mitsuketa

SKE48 เผยปกซิงเกิลที่ 28 ‘Ano Koro no Kimi wo Mitsuketa’ และชื่อเพลงรอง

วันนี้ (30 กรกฎาคม) ใน YouTube Live พิเศษ ของ SKE48 ได้มีการแสดงซิงเกิลที่ 28 Ano Koro no Kimi wo Mitsuketa เป็นครั้งแรก และได้มีประกาศชื่อเพลงรองและปกซีดีทั้งหมดอีกด้วย

SKE48 ปล่อย MV ซิงเกิล 28 ‘Ano Koro no Kimi wo Mitsuketa’ พร้อมประกาศเซ็นเตอร์

วันนี้ (22 กรกฎาคม) SKE48 ได้ปล่อย MV ซิงเกิลที่ 28 Ano Koro no Kimi wo Mitsuketa แบบเต็มทาง YouTube พร้อมทั้งประกาศเซ็นเตอร์ว่าเป็น ฮายาชิ มิเรย์ เคงคิวเซย์รุ่นที่ 10 ที่มีอายุ 12 ปี

SKE48 ประกาศเซ็มบัตสึซิงเกิลที่ 28 Ano Koro no Kimi wo Mitsuketa

วันนี้ (7 กรกฎาคม) SKE48 ได้ประกาศเซ็มบัตสึเมมเบอร์ของซิงเกิลที่ 28 Ano Koro no Kimi wo Mitsuketa ที่จะวางขายวันที่ 1 กันยายนนี้ ทาง YouTube Live รวมถึงประกาศรายละเอียดเพลงรองอีกด้วย

SKE48 ออกซิงเกิลที่ 28 Ano Koro no Kimi wo Mitsuketa วางขาย 1 กันยายนนี้

วันนี้ (25 มิถุนายน) SKE48 ประกาศวางจำหน่ายซิงเกิลที่ 28 ชื่อว่า Ano Koro no Kimi wo Mitsuketa โดยจะวางจำหน่ายในวันที่ 1 กันยายนนี้