Tag: 10-nin Toiro

NGT48 ประกาศเปิดให้ผู้ชมเข้าเธียเตอร์อีกครั้ง

หลังจาก NGT48 ประกาศเตรียมเปิดให้ผู้ชมเข้าเธียเตอร์อีกครั้งในต้นเดือนสิงหาคมไปก่อนหน้านี้ ก่อนจะเลื่อนออกไปอีกครั้ง ในวันนี้ (5 ตุลาคม) ได้ประกาศว่าจะกลับมาจัดสเตจแบบมีผู้ชมอีกครั้งในวันที่ 11 ตุลาคม หลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศผ่อนปรนข้อบังคับการจัดงานอีเวนท์เพื่อรับมือโรคโควิด-19